Hizmetler

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Koleksiyonumuzda bulunmayan basılı ve elektronik kaynak istekleri ve kullanıma kapalı olan tezler Kütüphanelerarası işbirliği (ILL) hizmeti ile diğer bilgi merkezlerinden temin edilebilir.
Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetinden Faydalanma Koşulları ;
 • ILL hizmetinden; tüm BEÜN akademik ve  idari personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilir.
 • İstekler e-posta yoluyla ya da Kütüphane otomasyon programı üzerinden kişisel kullanıcı hesabındabulunan “KAÖ”(Kütüphanelerarası ödünç) modülü kullanılarak yapılabilir. E-posta ile yapılan isteklerde kaynağın künye bilgileri eksiksiz olarak verilmelidir.(ISBN/ISSN, Eser/Yazar adı, Bulunduğu kütüpahanedeki yer numarası vb.)
 • Bir kullanıcı tek seferde en fazla 5 kaynak isteğinde bulunabilir.
 • Yapılan isteklerin harcamaları (fotokopi, posta vb.) kullanıcılar tarafından karşılanır.
 • Kullanıcı aradığı kaynağın  BEÜN kütüphane koleksiyonunda olup olmadığını teyit ettikten sonra isteği gerçekleştirmelidir. Katalog Tarama
 • Kullanıcı aradığı kaynağın hangi kütüphaneden karşılandığını bilerek isteği yapmalıdır. İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanede olduğunu öğrenmek için Toplu Katalog taraması yapılabilir.
 • İstenen kaynaklar için ödünç süresi 30 gündür. İhtiyaç duyulması durumda uzatma işlemi talep edilebilir.
 • Ödünç alınan kaynaklar kaynakların kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • İstekte bulunulan kaynak için sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.

Sorumlu kütüphaneciye seferoztas@beun.edu.tr ya da (372) 291 27 75’den ulaşabilirsiniz.

DİĞER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ İÇİN;

 • Kullanıcılar yanlızca kütüphaneleri arcılığıyla ödünç isteğinde bulunabiliriler, bireysel olarak istek yapamazlar.
 • Ödünç isteğinden doğan masrafları istekte bulunan kütüphane karşılar.
 • İstekte bulunacak kütüphaneler isteklerini yetkili kütüphaneci aracılığı ile yapmalıdır.
 • Tek seferde 5 adet kaynak ödünç verilebilir.
 •  Referans, rezerv, süreli yayın, özel koleksiyonlar ödünç verilmez.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin