Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

Hizmetler

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Koleksiyonumuzda bulunmayan basılı ve elektronik kaynak istekleri ve kullanıma kapalı olan tezler Kütüphanelerarası işbirliği (ILL) hizmeti ile diğer bilgi merkezlerinden temin edilebilir.
Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetinden Faydalanma Koşulları ;
 • ILL hizmetinden; tüm ZBEÜN akademik ve  idari personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilir.
 • İstekler e-posta yoluyla kaynağın künye bilgileri eksiksiz olarak verilmelidir.(ISBN/ISSN, Eser/Yazar adı, Bulunduğu kütüphanedeki yer numarası vb.)
 • Bir kullanıcı tek seferde en fazla 5 kaynak isteğinde bulunabilir.
 • Yapılan isteklerin harcamaları (fotokopi, posta vb.) kullanıcılar tarafından karşılanır.
 • Kullanıcı aradığı kaynağın  ZBEÜN kütüphane koleksiyonunda olup olmadığını teyit ettikten sonra isteği gerçekleştirmelidir. Katalog Tarama
 • Kullanıcı aradığı kaynağın hangi kütüphaneden karşılandığını bilerek isteği yapmalıdır. İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanede olduğunu öğrenmek için Toplu Katalog taraması yapılabilir.
 • İstenen kaynaklar için ödünç süresi 30 gündür. İhtiyaç duyulması durumda uzatma işlemi talep edilebilir.
 • Ödünç alınan kaynaklar kaynakların kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • İstekte bulunulan kaynak için sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.

Sorumlu kütüphaneciye seferoztas@beun.edu.tr ya da (372) 291 27 75’den ulaşabilirsiniz.

DİĞER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ İÇİN;

 • Kullanıcılar yanlızca kütüphaneleri arcılığıyla ödünç isteğinde bulunabiliriler, bireysel olarak istek yapamazlar.
 • Ödünç isteğinden doğan masrafları istekte bulunan kütüphane karşılar.
 • İstekte bulunacak kütüphaneler isteklerini yetkili kütüphaneci aracılığı ile yapmalıdır.
 • Tek seferde 5 adet kaynak ödünç verilebilir.
 • Referans, rezerv, süreli yayın, özel koleksiyonlar ödünç verilmez.