Kütüphaneciye Sorun

PERSONEL   GÖREVİ İLETİŞİM
Ayşegül  TOK aysegul.tok Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), e-kitap,e-dergi,veritabanları,uzaktan erişim, e-kaynak satın alma (0372) 291 23 52
Ferşat  BULUT fersat.bulut Ödünç işlemleri (kitap ayırtma, süre uzatma vs.), teknik işlemler, dış kampüs kütüphaneleri
(0372) 291 14 24
Hasan ÜSTÜNKOL hasan.ustunkol Basılı kaynak satın alma, teknik işlemler, DSpace açık erişim sistemi (0372) 291 15 16
Evrim Doğa CANOOĞLU edoga.canooglu Danışma, Basılı süreli yayınlar, tezler, görsel-işitsel materyaller (0372) 291 15 16
Soru & önerileriniz için kutuphane adresini kullanabilirsiniz.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin