Açık Erişim Dergiler

Dergi Platformu

Açık Erişim Dergiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİLERİ 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp)Eğitim Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Dergisi
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİLERİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi  Sosyal Bilimler Dergisi
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü Akademik İncelemeler Dergisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİLERİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Gazi Üniversitesi Journal of Science
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yıldız Teknik Üniversitesi : Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi
DİĞER DERGİLER
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi – Ahmet Yesevi Üniversitesi
Çağdaş Eğitim Dergisi
Eğitim ve Bilim
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Millî Eğitim Dergisi Arşiv