Politikalarımız/Kurallarımız

Politikalarımız

Politikalarımız/Kurallarımız

Küçült Yazı Tipi Büyüt
SATIN ALMA POLİTİKASI;

Kütüphaneye sağlanacak kaynakların;

* Bülent Ecevit Üniversitesi eğitim-öğretim programlarına uygun nitelikte olması,
*Üniversite öğretim üyeleri, idari personel ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda olması,
* Yayınevlerinin güvenilir olması,
* Orijinal olması,
* En son edisyon olması (Sosyal Bilimler konusu dışındaki yayınların son 5 yıla ait olması),
* Kaynak sayısı ( Çok kullanılan kaynaklar birden fazla kopya alınabilir),
*Eğitim-öğretim programları dışında kalan kaynakların, kullanıcıların kültürel gelişimini sağlayacak edebi ve kültürel nitelikte olması,
* Periyodik kaynaklarda yayın devamlılığının sağlanması.


BAĞIŞ POLİTİKASI;

* Bağışlanacak yayınlar eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun olmalıdır.
* Bağış sahiplerine yapılan bağış için çağdaş kütüphane ilkeleri uyarınca özel bir köşe tahsis edilemeyeceği bildirilir.
* Posta yoluyla gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir.
*Bağışlanacak kaynaklar, öncelikle kütüphane personeli tarafından koleksiyonda var olanlarla karşılaştırılması yapılarak koleksiyona dahil edilir.
* Cildi bozuk, yıpranmış, fotokopi ve devamlılığı olmayan kaynaklar kabul edilemez.
*Bağış yapılacak çok ciltli eserlerle cilt bütünlüğü sağlanmalıdır.
* Sosyal Bilimler konusu dışındaki yayınların yayın tarihinin son beş yıla ait olması (Nadir eserler hariç).
*Tezler, bağış olarak kabul edilmektedir.
*Bağış yapan kişi ve kuruma kütüphane tarafından teşekkür mektubu gönderilir.
ÖDÜNÇ VERME POLİTİKASI;

Ödünç Kitap Alma Koşulları

a) Öğretim elemanları, bir defada en çok 7(yedi) kitap; yüksek lisans /doktora öğrencileri 5 (beş) kitap; personel ve öğrenciler 3(üç) kitap ödünç alabilirler.
b) Kitaplar 1(bir) ay ödünç verilebilir.
c) Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar. Materyalin iadesi ve gecikme cezasının ödenmesi halinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği’nin 19. addesinin g fıkrası dışında kendilerine yeniden ödünç kitap verilebilir.
d) Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise ödünç verme süresi kadar ek sürelerle iki kez uzatılabilir.
e) Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
f) Başka okuyucuda bulunan kitaplar rezerv ettirilebilir. Rezerv edilen kitaplar duyurudan itibaren 3 (üç) gün içinde alınmazsa rezerv işlemi iptal edilir.
g) Başkasına ait kimlik ile ödünç kitap alınamaz.
h) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Materyaller

a) Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, index vb.)
b) Basılı olmayan lisansüstü tezler,
c) Yazma ve nadir basma eserler,
d) Atlas, harita ve slaytlar,
e) Rezerve kitaplar,
f) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan materyaller,
g) Müzik notaları,
h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller.
Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.
KOLEKSİYONA DAHİL EDİLMEYECEK MATERYALLER;


*Yürürlükteki TC yasalarına aykırı olanlar,
*Kopya kaynaklar (fotokopi vb.) ve/veya telif sorunu yaratacaklar
* Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,
*Konu ve dil açısından üniversite eğitim-öğretim programlarına uygun olmayanlar,
*Koleksiyonda mevcut olan kaynaklar (Çok kullanılan kaynaklar hariç).
KOLEKSİYON AYIKLAMA POLİTİKASI;

Kütüphaneye sağlanan kaynaklar süreç içerisinde kütüphane için taşıdığı değeri kaybedebilirler. Bu durumda ayıklama (tersine seçim) işlemi yapılarak kütüphane koleksiyonundan çıkarılabilir. Bu tür kaynaklar;

Eskimiş, yırtılmış, kirlenmiş, çizilmiş, eksik sayfalı kaynaklar,
Çok eski edisyonlu kaynaklar,
Çok kopyası olan ancak kullanılmayan kaynaklar,
Cilt bütünlüğünü bozan kaynaklar ayıklanabilir (Bu tür kaynaklar durumda olan kaynaklar “Depo” ya alınır).
Depoya alınan kaynaklar gereksinim duyan kütüphanelere bağışlanabilir.