Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Temel Değerlerimiz ;

 

Ahlak ve Mesleki Etik

Üniversitemiz tüm süreçlerini, ahlaki değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası kabul görmüş mesleki etik, davranış ve ilkeler çerçevesinde yürütür.

 

Katılımcılık

Üniversitemiz tüm karar alma süreçlerinde, duygusal ve düşünsel bağlılığı teminen, iç ve dış paydaşların katılımı ile birlikte görüş ve önerilerine değer verir.

 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Üniversitemiz kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığının kanıtı olarak, yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem verir.

 

Estetik ve Çevre Duyarlılığı

Üniversitemiz insanlığın yaşanabilir bir dünyada hayat sürmesi ve içinde yaşadığımız toplumun refaha ulaşması için spor, sanat ve doğa bilinci gibi estetik kazanımlara önem vererek çevre duyarlılığını ön plana çıkarır.

 

Liyakat

Üniversitemiz başarıya giden yolda etkinliğin ve verimliliğin sürdürülebilmesi amacıyla, insan kaynakları yönetimi süreçlerinin; işe uygunluk, bilgi, beceri ve başarı ölçütlerini temel alarak eşit imkânlarda gerçekleştirilmesine önem verir.

 

Yenilikçilik

Üniversitemiz öğrenmenin süreklilik kazanması ve yenilikçi yönlerin gelişmesi için kamu-üniversite-sanayi işbirliğine yönelik özgün bilimsel proje ve faaliyetleri destekler.

 

Yüksek Kalite

Üniversitemiz tüm ürün ve hizmetleri, sürekli gelişim, iyileştirme bilinci ile yüksek kaliteye ulaşmak amacıyla, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunar.


Misyonumuz 

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, bilgi yayma ve üretme faaliyetleri çerçevesinde; akademik , idari personel , öğrenci ve araştırmacılar için gerekli olan materyalleri sağlamak, düzenlemek ve kullanıcılara en yararlı, en hızlı şekilde sunmaktır. Elektronik ortamda da kullanıcıların bilgi ve belgeye erişimlerini en verimli ve kolay şekilde sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bulunmaktır.

 

 

Vizyonumuz

 Misyona uygun olarak; teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, örnek ve evrensel çapta hizmet kalitesi sunan bir bilgi merkezi olmaktır.