Yararlı Adresler

Yararlı Adresler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER)
https://siyerinebi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=23568 

Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık:
https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/ 

E-Kitabım:
Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dijitalsahne.ekitap&hl=tr

App Store: 
https://apps.apple.com/us/app/ekitab%C4%B1m/id1549543546#?platform=iphone


Panorama 1453 Tarih Müzesi:
https://www.panoramikmuze.com/

YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi yapılan
"Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı":
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD 

Almelek Kitap İndeksi:
http://kitapindeksi.net/anasayfa 

Meclis Kütüphanesi'nin "açık erişim" kolleksiyonu:
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1 

Milli Saraylar Kütüphanesi:
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2112 

Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınları:


Paha biçilmez bir fotoğraf arşivi:
http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php 

Hat sanatı ile ilgili eserler:
https://www.flickr.com/photos/muzafferozak/sets/72157648694272225/

Dünyanın en büyük harita kolleksiyonu:
https://www.davidrumsey.com/

Osmanlı coğrafyasından toplam 1823 fotoğraf/baskı şu linkte:
http://www.loc.gov/pictures/search/?st=grid&co=ahii

Koç Üniversitesi kütüphanesinde bulunan 200'den fazla yazma eserin taranmış-dijital nüshası şu linkte:


Berlin Devlet Üniversitesi'nin Orient Dijital projesi kapsamında taranmış 3441 Türkçe yazma şu linkte: 
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/content/index.xml