Basılı Dergilerimiz

Dergi Platformu

Basılı Dergilerimiz

Küçült Yazı Tipi Büyüt

BASILI DERGİLERİMİZ

KONU DERGİ ADI PERİYODU
Bankacılık ve Finans Active Dergisi 2 Aylık
Contemporary Economic Policy 3 Aylık
Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 3 Aylık
Muhasebe ve Finansman Dergisi 3 Aylık
Bankacılık Ve Finansal Piyasalar 6 Aylık
Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulamaları Z.K.Ü. : Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Byte Aylık
PC Net Aylık
PC World Aylık
Windows & Net Magazine Aylık
Chip Aylık
Bilim, Genel Çukurova Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 2 Aylık
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 Aylık
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 3 Aylık
Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi 3 Aylık
Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim Ve Teknoloji Dergisi 4 Aylık
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 Aylık
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 Aylık
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Çevre Bilimleri 6 Aylık
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Isı Bilimi Ve Tekniği Dergisi 6 Aylık
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 6 Aylık
Yönetim Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Bilim ve Teknik Aylık
Focus Aylık
Popüler Bilim Aylık
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi (B Serisi) Aylık
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Düzensiz
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Düzensiz
Hayata Bilim Köprü Düzensiz
Savunma Bilimleri Dergisi Düzensiz
Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi Düzensiz
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Düzensiz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Düzensiz
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Yıllık
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yıllık
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıllık
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıllık
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yıllık
Beykent Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
TÜBİTAK Bülteni
Biyoloji  Turkish Journal Of Biology 3 Aylık
Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji 4 Aylık
Hacettepe Journal Of Biology And Chemistry Düzensiz
Botanik Turkish Journal of Botany = Türk Botanik Dergisi 2 Aylık
Coğrafya National Geographic Türkiye Aylık
Atlas Aylık
Çalışma ve Endüstriyel İlişkiler Çimento İşveren 2 Aylık
İşveren Aylık
Tekstil İşveren Aylık
Çevresel Çalışmalar  Katı Atık ve Çevre 3 Aylık
Çevre Bilimleri 6 Aylık
Çevre ve İnsan Düzensiz
İtüdergisi/e : su kirlenmesi kontrolü Düzensiz
Dilbilim  Ankara Üniversitesi Dil Dergisi 2 Aylık
Türk Dili Aylık
Türk Dili Dergisi Aylık
Edebiyat Edebiyat ve Eleştiri 2 Aylık
Nart 2 Aylık
Bilig 3 Aylık
Kitap-lık 3 Aylık
Aşina 4 Aylık
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 6 Aylık
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi 6 Aylık
Türk Edebiyatı Aylık
Varlık Aylık
Picus : kültür, sanat ve edebiyat dergisi Aylık
Hece Aylık
Dergâh Aylık
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Eğitim Learning and Instruction 2 Aylık
Aile ve Toplum 3 Aylık
Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 Aylık
Eğitim ve Bilim 3 Aylık
Eğitim Bilim Toplum Dergisi 3 Aylık
Yaşadıkça Eğitim 3 Aylık
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 Aylık
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 4 Aylık
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 Aylık
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 6 Aylık
Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6 Aylık
Öğretmen Dünyası Aylık
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Düzensiz
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Düzensiz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Düzensiz
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Düzensiz
Ekonomik Durum ve Teori Avrasya Etüdleri 3 Aylık
Birlik’ten 3 Aylık
Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım 3 Aylık
Elegans 3 Aylık
Contemporary Economic Policy 3 Aylık
Economic Review 3 Aylık
Akdeniz İİBF Dergisi 6 Aylık
Bütçe Dünyası 6 Aylık
Capital Aylık
Ekonomik Forum Aylık
Platin Aylık
Standard : Ekonomik ve Teknik Dergi Aylık
Stratejik Analiz Aylık
Tosyöv Girişim Aylık
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Aylık
Cooperation in Türkiye Düzensiz
Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Düzensiz
Banka – Mali ve Ekonomik Yorumlar Düzensiz
Bursa Ekonomi Düzensiz
Central Bank Review Düzensiz
Ekonomist Haftalık
Fotorafçılık ve Film Çekme Sanatı Fotoğraf Dergisi 2 Aylık
Geniş Açı 2 Aylık
İz Dergisi 2 Aylık
Genel İlgiler Aselsan 2 Aylık
Görüş 2 Aylık
Vitrin 2 Aylık
Yaşam 2 Aylık
Bütün Dünya Aylık
Mostar Aylık
Platin Aylık
Aksiyon Haftalık
Tempo Haftalık
Kıbrıs Mektubu
Hukuk, Genel Kazancı Hukuk Dergisi 2 Aylık
Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2 Aylık
Sicil : Sicil iş hukuku dergisi 3 Aylık
Kamu-iş İş Hukuku ve İktisat Dergisi 3 Aylık
Sayıştay Dergisi 3 Aylık
Eskişehir Barosu Dergisi 4 Aylık
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Terazi : Aylık Hukuk Dergisi Aylık
Yaklaşım Aylık
Vergi Dünyası Dergisi Aylık
İletişim İletişim : Galatasaray Üniversitesi 6 Aylık
Asomedya Aylık
İletişim : Gazi Universitesi Iletisim Fakültesi Dergisi Aylık
İnşaat Mühendisliği Çimento Ve Beton Dünyası 2 Aylık
İnşaat Sanayii Dergisi 2 Aylık
Coastal Engineering 3 Aylık
Teknik Dergi 3 Aylık
Harita Dergisi 6 Aylık
Journal of Structural Engineering Aylık
Journal of Engineering Mechanics
İş, Alışveriş ve Ticaret İMKB Dergisi 3 Aylık
Business History Review Düzensiz
Kamu Yönetimi Mülkiye 2 Aylık
Türk İdare Dergisi 3 Aylık
Administrative Science Quarterly 3 Aylık
Kamu Mevzuatı Dergisi Aylık
Kimya Turkish Journal of Chemistry 2 Aylık
Kimyasal Forum 3 Aylık
Hacettepe Üniversitesi Journal of Biology And Chemistry 3 Aylık
Macromolecules Düzensiz
Hacettepe Journal of Biology And Chemistry Düzensiz
Macromolecules Düzensiz
Kimya Mühendisliği Turkish Journal of Chemistry 2 Aylık
Kimyasal Forum 3 Aylık
Hacettepe Journal of Biology And Chemistry Düzensiz
Kültür Araştırmaları Türkiye Günlüğü 2 Aylık
Ermeni Araştırmaları 3 Aylık
Türk Kültürü Aylık
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Düzensiz
Maden Mühendisliği Mineral Resources Engineering 2 Aylık
International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment 3 Aylık
Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. Section C : Mineral processing and extractive metallurgy. 4 Aylık
Mining Technology Transactions of Institute of Mining and Metallurgy Section A 4 Aylık
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 6 Aylık
Mining Engineering Aylık
Mining Technology Aylık
MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni Düzensiz
Atılım Universty The International of Mineral Resources Engineering
Madencilik Madencilik : TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi 3 Aylık
Madencilik Bülteni
Matematik Matematik Dünyası 3 Aylık
Turkish Journal of Mathematics 3 Aylık
Selçuk Journal Of Applied Mathematics 6 Aylık
Muhasebe ve Vergilendirme Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 3 Aylık
Muhasebe Ve Denetime Bakış 3 Aylık
Muhasebe ve Finansman Dergisi 3 Aylık
Maliye Dergisi 4 Aylık
Vergi Raporu Aylık
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Mali muhasebe dergisi
Mühendislik IEEE Antennas & Propagation Magazine 2 Aylık
IEEE Transactions On Control Systems Technology 2 Aylık
IEEE Transactions On Fuzzy Systems 2 Aylık
IEEE Transactions On İndustrial Electronics 2 Aylık
IEEE Transactions On Magnetics 2 Aylık
IEEE Transactions on Neural Networks 2 Aylık
IEEE Transactions On Power Electronics 2 Aylık
IEEE Transactions On Energy Conversion 3 Aylık
IEEE Transactions On Power Delivery 3 Aylık
Journal of Applied Mechanics 3 Aylık
IEEE Transactions On Communications Aylık
IEEE Transactions On Microwave Theory and Techniques Aylık
IEEE Transactions on Signal Processing Aylık
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Aylık
IEEE Signal Processing Letters Aylık
Otel ve Lokanta İşi Anatolia 3 Aylık
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 6 Aylık
DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi 6 Aylık
Gazi Üniversitesi Vakfi Turizm Akademik 6 Aylık
Reklam ve Pazarlama Pazarlama Dünyası 2 Aylık
Marketing Türkiye 15 Günlük
Sanat Genel  Tasarım 2 Aylık
Antikdekor 2 Aylık
Sanat Dünyamız 3 Aylık
Cogito 3 Aylık
Milliyet Sanat Aylık
Adam Sanat Aylık
Arredamento Mimarlık Aylık
Genç Sanat Aylık
Dergimiz : Güzel Sanatlar Dergisi Aylık
Home art Aylık
Yapı Aylık
RH+ artmagazine : Türkiye’nin plastik sanatlar dergisi Aylık
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Düzensiz
Anadolu Sanat : Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi
Sigorta Birlik’ten 3 Aylık
Sigorta Araştırmaları Dergisi 6 Aylık
Sosyal Bilimler, Genel Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 Aylık
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 Aylık
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 Aylık
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 Aylık
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilim Ve Eleştiri 4 Aylık
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi 6 Aylık
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 Aylık
Akademik İncelemeler Dergisi: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü 6 Aylık
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 Aylık
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 Aylık
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 Aylık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 Aylık
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 Aylık
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Düzensiz
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Düzensiz
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Düzensiz
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Düzensiz
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sosyal Hizmetler ve Refah Vakıflar Dergisi Düzensiz
Spor, Oyun ev Eğlence Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 Aylık
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 Aylık
Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim Ve Teknoloji Dergisi 4 Aylık
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Düzensiz
Tarih Erdem 4 Aylık
Bilgi ve Bellek 6 Aylık
Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 6 Aylık
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Türk Dünyası Tarih Dergisi Aylık
Tarih ve Düşünce Aylık
Toplumsal Tarih Aylık
Business History Review Düzensiz
Gazi Üniversitesi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
Yönetim Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 Aylık
Mercek 3 Aylık
Rekabet Dergisi 3 Aylık
Hazine Dergisi 4 Aylık
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 Aylık
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 Aylık
Anahtar Aylık
Yerel Yönetim ve Denetim Aylık
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Düzensiz
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Düzensiz
Zooloji Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 6 Aylık
Turkish Journal of Zoology =Türk Zooloji Dergisi Düzensiz