Ödünç Hizmeti

Hizmetler

Ödünç Hizmeti

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ÜNİVERSİTE DERGİLERİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin akademik, idari personeli ve öğrencileri , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kimlik belgesini göstermeleri durumunda ödünç verme  hizmetinden yararlanabilirler. Üniversite dışından gelen kullanıcılar  da kütüphanelerimizin kaynaklarından yanlızca kütüphane içinde yararlanabilirler; ancak ödünç materyal alamazlar.  Diğer üniversitelerin akademik veya idari personeli ise, üniversite kütüphaneleri arasında varolan işbirliği anlaşması çerçevesinde ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Kütüphanelerarası Ödünç Verme hakkında daha fazla bilgi içintıklayınız. Kitaplarımız, Dewey Onlu Sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmış olup açık raf düzeninde yerleştirilmişlerdir. Web sayfamızda yer alan kütüphane otomasyon programından Katalog Tarama (Kütüphane Kataloğu) seçeneği tıklanarak tarama yapılabilmekte ve kütüphane(ler)imizde varolan kaynakların neler olduğu kolayca öğrenilebilmektedir. Kütüphane otomasyon programımız zaman ve mekandan bağımsız olarak 24 saat taranabilmektedir.  Ödünç Kitap Alma Koşulları:

Kullanıcı Türü Alabileceği Kitap Adedi Ödünç Süresi
Akademik Personel
7 (yedi) Adet
30 gün
İdari Perosnel
3 (üç) Adet
30 gün
Doktora/Yüksek Lisans
5 (beş)  Adet
30 gün
Lisans /Önlisans
3 (üç) Adet
30 gün

Yukarıdaki ödünç sürelerin yetersiz olması durumunda kullanıcılar, iade tarihinden 3 gün önce ya da en geç iade tarihinin son gününde Ödünç Verme Bankosuna başvurarak  ya da kütüphane programından özel oturum açarak “uzatma” işlemi yaptırılabilirler. Ancak kitabın başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış olması gerekmektedir. Kaynağın ayırtılma durumu yoksa uzatma işlemi en fazla 2 kez yapılabilir. 

 Kitap ayırtmak için:

  • Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ödünç alamazlar.
  • Materyalin iadesi ve gecikme cezasının ödenmesi halinde kendilerine yeniden ödünç kitap verilebilir.
  • Ödünç alınan materyalin süresi, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise  ödünç verme süresi kadar ek sürelerle iki kez uzatılabilir.
  • Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
  • Başka okuyucuda bulunan kitaplar ayırtma ettirilebilir. Ayrılan kitaplar duyurudan itibaren 3 (üç) gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.
  • Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile ödünç kitap alınamaz.
  • Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılacak olan üye (akademik /idari personel ve öğrenci) kütüphane ödünç verme bankosunda kütüphane_ilişik_kesme_formunu doldurarak kütüphane ile ilişiğini kesmek  zorundadır.
Kaynakların gününde iade edilmemesi durumunda günlük gecikme bedeli alınır! Bu miktar günlük,  her kitap için ;

Akademik Personel : 0,10 kr. İdari Personel ve Öğrenciler  :  0.10 kr. dur.  

NOT: Diğer yaptırımlar için Kütüphane Yönetmeliğinde yer alan kurallar geçerlidir.