VI. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı’na katılım sağladık.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ANKOS Derneği olarak ANKOS İş birliği Grubu’nun desteği ile 16–18 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen VI. Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı’na kütüphanemiz olarak katılım sağladık.

COVID-19 pandemisi, 2020 yılında hem dünyada hem de ülkemizde sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal yaşamlarına yönelik küresel yeni birtakım önlemler ve kararların alındığı bir süreç olmuştur.  Bu süreçte bilgiye olan ihtiyaç kütüphane hizmetlerinde kaynak paylaşımı açısından bilginin sağlanmasındaki zorlukların yanında dolaşımının serbestçe yapılamaması akademik açıdan bilimsel süreçleri ve araştırmaları derinden etkilemiştir.

Pandemi bilinmezlikleri ile içinde bulunduğumuz bu süreçte tüm üniversite kütüphanelerinin birbirleri ile iletişim içinde kalmasına olanak vermek, mesleki deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, bilgiyi çoğaltmak, mesleki olarak yaşanılan zorluklara çözüm önerileri getirebilmek amacı ile Çalıştayın bu yılki teması “Pandemi Sürecinde Kıtalararası İşbirliği Çözümleri”  olarak belirlenmiştir.

Pandemi sürecinin devam etmesi nedeni ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlik gerek ulusal ve uluslararası düzeyde meslektaşlarımızın katılımı ile mesleki paylaşımların sunulduğu,  gerekse yayıncı paydaşlarının yeni ürünleri ve içerikleri sanal olarak tanıttığı bir çalışma olmuştur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin