"Dijital Bilgi Yapılarında Yeni Nesil Çözümler" ana teması ile gerçekleştirilen ANKOSLink 2021 Uluslararası Konferansına katıldık.

"Dijital Bilgi Yapılarında Yeni Nesil Çözümler" ana teması ile gerçekleştirilen ANKOSLink 2021 Uluslararası Konferansına katıldık.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bilgi Profesyonelleri, kütüphaneciler, akademisyenler, yayıncılar ve çevrimiçi bilgi sağlayıcılarının katıldığı ANKOSLink 2021 son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı uluslararası bir konferanstır.

ANKOSLink 2021 firmalara kendilerini ve ürünlerini tanıtabilecekleri ortamı sunabilecekleri zengin sergi imkanına paralel olarak sektöre ait en yeni gelişmelerin tartışılacağı akademik bir program da içermektedir. Saygın konuşmacılar bu program dahilinde sektörün geleceğini şekillendirecek konuları tartışmışlardır.

ANKOSLink 2021 özellikle akademik ve araştırma kütüphanelerinde çalışan bilgi profesyonelleri için önemli bir toplantıdır. Bu toplantıda her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri tecrübe paylaşımı, öğrenme ve öğretme amacıyla bir araya gelmiştir. Toplantı aynı zorlukları paylaşan kesimlerle tanışma imkanı sunmakla beraber, yayıncılar, çevrimiçi bilgi sağlayıcıları, eğitimciler ile de işbirliği bakımından oldukça yararlıdır.

ANKOSLink 2021 yöneticiden öğrenciye, her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için uygun içerik sunmuştur.

Kullanıcılar

Çözüm Arayanlar Sektörler
Veri Tabanları LMS Yayıncılık
E-Dergiler Keşif Araçları Öğrenme & Öğretme Teknolojileri
E-Kitaplar Kütüphane Otomasyon Sistemleri Kütüphane Mobilyası
Online Eğitim / Uzaktan Eğitim RFID Kütüphane Sarf Malzemeleri
E-Kaynakların Arşivlenmesi Sayısallaştırma E-Kaynak Yönetim Uygulamaları
Açık Erişim Bütçe Planlaması – Yönetimi Kütüphane Otomasyonu ve Güvenliği
İşbirliği ve Kaynak Paylaşımı E-Kaynak Yönetimi  


Kütüphanemiz Olarak Katılım Sağladığımız Toplantı Başlıkları da Şu Şekildedir.

  1. Açık Bilim Konferansı: Türkiye
  2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Geliştirmek için Verinin Gücü
  3. Araştırma Bilgi Yapıları, Konsorsiyumlar ve Kütüphaneler
  4. Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri, Yetkinlikler, İletişim
  5. ANKOS Çalışma Grupları


Yayınlanma Tarihi : 29.11.2021