"Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı" erişime açılmıştır.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde "açık bilim ve açık erişim" konularında çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda üniversiteler için araştırma veri

yönetimi planı hazırlamak, açık veri ve araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, eğitimler vermek, özellikle Avrupa ile uyumlu

birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek, raporlar hazırlamak ve çeviriler yapmak amacıyla oluşturulan YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma

Grubu tarafından çevirisi yapılan; "Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı"  https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD  adresinden erişime açılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin