Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Sanal Fuar Etkinliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) olarak 1991 yılından bu yana ülkemizde kütüphanecilik, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi ekonomisi, bilgi okuryazarlığı, elektronik yayıncılık, kütüphanecilikte standartlaşma, toplu kataloglar, Kütüphane mimarileri vb. konularıişleyen ve bu alanda çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getiren, işbirliği olanakları yaratarak hizmetler üretmeye yönelten ve farkındalıklarını artırmaya yönelik, kar amacı gütmeyen yıllık mesleki toplantılar düzenlemekteyiz.

Pandemi nedeni ile bu yıl etkinliklerimizi çevrimiçi olarak yapmaya başladık. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde okuyanöğrencileriçin Online StajProgramı, çalışan ve akademik personeleyönelikher yıl düzenlediğimiz ÜNAK Sempozyumu gibi, herkesimi kapsayan etkinliklerimiz devam etmektedir.Bu süreçte sektörümüzde hizmet veren firmalarındameslektaşlarımızlabuluşmalarını sağlamak için SANAL FUAR etkinliği düzenlenmiştir.

Bu etkinliğimiz internet üzerinden 14 -16 Ekim 2020 tarihleri arasında tüm kamuoyunaaçık olarak gerçekleştirilecektir. Sanal Fuar etkinliği içerisinde ayrıca sektör temsilcileri ile girişimci kütüphanecilerin buluşmasını sağlamak için “Girişimci Kütüphaneciler Bir Fikrin mi var?”teması ile LibraryFESTadı altında ikinci bir etkinlik yapılacaktır.Bu etkinlikte teknolojik gelişmeler ve yenilikçi fikirler doğrultusunda mesleğimiz ile ilgili hizmet ve uygulamalardaki büyük değişimler sonucunda meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarında uygulamaya çalışarak kendi çabaları ile ürettikleri ürün ve hizmetler anlatılacaktır.

Sektör firmaları ile aynı ortamda girişimci kütüphanecilerin fikir veürünlerini anlatmaları her iki taraf açısından farklı bir pencereaçarak, mesleğimiz açısından yeni bir sinerji yaratacaktır.

Fuar kayıtları https://fuar.unak.org.tr adresinde başlamıştır. Firmalarımızla iletişim kurmak ve etkinlikleri takip edebilmeniz için bu adresten kayıt yaptırılmasıgerekmektedir.

Sektörümüzde ilk defa yapılacak olan bu sanal etkinlikler ile meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatini çekeceğini ve bizlere de yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.

Sizleri ÜNAK SANAL FUARI’ na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz


Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin