Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

Küçült Yazı Tipi Büyüt

LEGAL ONLINE

Legal online veritabanı 30.11.2021 tarihine kadar kütüphanemiz için deneme erişimine açılmıştır. Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.


Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online kütüphane ile;  telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (500 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (700 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Site Kullanım Klavuzu :  https://legalonline.com.tr/klavuz-online-kutuphane.pdf

Legalbank ile;  içtihata (2.300.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (45.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (25.700 +) , tezlere (11.400 + ) dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

 

Site Kullanım Klavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-legalbank.pdf

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin