HukukTürk Deneme Erişimi

HukukTürk veritabanı 31.12.2019 tarihine kadar üniversitemiz için deneme erişimine açılmıştır. 

 

Her gün güncellenen;

  • T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler).
  • Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları).
  • Resmi gazete. 

Günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, dilekçe ve sözleşme örnekleri, hukuk sözlüğü(metinlerle ilişkilendirişmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır. 

Erişim için  http://www.hukukturk.com/   adresine tıklayınız.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin