Hizmetler

Süreli Yayınlar/Tezler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
SÜRELİ YAYINLARA ERİŞİM
Akademik, bilimsel vb. tüm araştırma faaliyetlerinde süreli yayınlar güncel bilgileri vermesi bakımından en fazla kullanılan kaynaklardır. Kütüphanemizde süreli yayınlar; içinde bulunduğumuz yıla ait güncel sayılar alfabetik olarak girişteki “Süreli Yayınlar “ salonunda sergilenmektedir. Geçmiş yıllara ait süreli yayınlar ise “Süreli Deposunda” yine aynı düzende arşivlenmiştir. Eski sayılara ait süreli yayınlar talep edildiğinde depodan çıkarılmaktadır. Kütüphane kataloğumuzdan http://kutuphane.beun.edu.tr/yordam.htm  süreli yayınlara ait bilgileri edinebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir

TEZLERE ERİŞİM
Üniversitemizde yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine  erişim için kütüphanemiz web sayfasındaki  “Katalog Tarama” başlığı kullanılarak sağ menüde bulunan “Arama seçenekleri” –“Tez” alanından spesifik bir konu başlığı, tez adı, tezi yazan kişi, tez danışmanı vb. seçenekler yardımı ile tarama yapabilirsiniz.   Teze Erişim için;Bulduğunuz teze ait  (örn :  “REF TEZ DOK FBE FİZ1  2005-2 “ ) ilgili yer numarasını alarak süreli yayınlar ve tez salonundaki görevli personelden yardım isteyiniz.

Diğer üniversitelerde yapılmış tezlere ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu Tez Sorgulama alanını  kullanabilirsiniz.
Veritabanlarında yer alan tezlere erişim için üniversitemizin abone olduğuProQuest Dissertations & Theses: Business’i kullanabilirsiniz.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin