Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL)/Belge sağlama

Koleksiyonumuzda bulunmayan basılı ve elektronik kaynak istekleri ve kullanıma kapalı olan tezler Kütüphanelerarası işbirliği (ILL) hizmeti ile diğer bilgi merkezlerinden temin edilebilir.
Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetinden Faydalanma Koşulları ;

 • ILL hizmetinden; tüm BEÜN akademik ve  idari personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilir.
 • İstekler e-posta yoluyla ya da Kütüphane otomasyon programı üzerinden kişisel kullanıcı hesabında bulunan “KAÖ”(Kütüphanelerarası ödünç) modülü kullanılarak yapılabilir. E-posta ile yapılan isteklerde kaynağın künye bilgileri eksiksiz olarak verilmelidir.(ISBN/ISSN, Eser/Yazar adı, Bulunduğu kütüpahanedeki yer numarası vb.)
 • Bir kullanıcı tek seferde en fazla 5 kaynak isteğinde bulunabilir.
 • Yapılan isteklerin harcamaları (fotokopi, posta vb.) kullanıcılar tarafından karşılanır.
 • Kullanıcı aradığı kaynağın  BEÜN kütüphane koleksiyonunda olup olmadığını teyit ettikten sonra isteği gerçekleştirmelidir. Katalog Tarama
 • Kullanıcı aradığı kaynağın hangi kütüphaneden karşılandığını bilerek isteği yapmalıdır. İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanede olduğunu öğrenmek için Toplu Katalog taraması yapılabilir.
 • İstenen kaynaklar için ödünç süresi 30 gündür. İhtiyaç duyulması durumda uzatma işlemi talep edilebilir.
 • Ödünç alınan kaynaklar kaynakların kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • İstekte bulunulan kaynak için sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.

Sorumlu kütüphaneciye e-posta ya da (372) 257 40 10 / 2352’den ulaşabilirsiniz.

DİĞER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ İÇİN;

 • Kullanıcılar yanlızca kütüphaneleri arcılığıyla ödünç isteğinde bulunabiliriler, bireysel olarak istek yapamazlar.
 • Ödünç isteğinden doğan masrafları istekte bulunan kütüphane karşılar.
 • İstekte bulunacak kütüphaneler isteklerini yetkili kütüphaneci aracılığı ile yapmalıdır.
 • Tek seferde 5 adet kaynak ödünç verilebilir.
 •  Referans, rezerv, süreli yayın, özel koleksiyonlar ödünç verilmez.

KİŞİSEL KULLANICI HESABI ÜZERİNDEN NASIL İSTEKTE BULUNABİLİRİM

Ekran Alıntısı A

Ekran Alıntısı B

Ekran Alıntısı C

Ekran Alıntısı D

Yoruma kapalı.