Yararlı Adresler

 

 ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı : Türkiye’de Sosyal  Bilimler alanında yayınlanan hakemli  dergilerin listesini verir.

   ULAKBİM Türk Tıp Veri Tabanı : Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan hakemli dergilerin listesini verir.

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı : TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin raporlarını içerir.

ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı : Türkiye’de Mühendislik ve Temel Bilimler alanlarında yayınlanan hakemli dergilerin listesini verir.

ULAKBİM Tarım,Veterinerlik ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı : Türkiye’de Tarım, Veterinerlik ve Biyoloji Bilimleri alanlarında yayınlanan hakemli dergilerin listesini verir.

Ulusal Toplu Katalog (çevrimiçi) ile; Güncel kütüphane yer bilgilerine,  Materyalin hangi kütüphanede olduğu bilgisine, Erişilebilirlik bilgilerine, Farklı dillerde kapsamlı tarama olanaklarına, Katalog ve sınıflama bilgilerinin değişimine olanak sağlar.
 

Türkiye Makaleler Bibliyografyası: Bu programda, 1995’ten günümüze kadar Milli Kütüphanede taranan süreli yayınlardaki makalelerin künyeleri yeralmaktadır. Makalelerin içerikleri programa aktarılmamıştır.

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası : Türkiye’de 1923 – 1999 yılları arasında yayınlanan 4,398 süreli yayında yer alan  566,000’den fazla makalenin Bibliyografik Künyelerini araştırmacılara sunmaktadır. Bu program ile, bir yazarın yazmış olduğu makaleleri veya belli bir konu hakkında, bir dergide yayınlanmış olan makalelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Makalelerin içerikleri ve dergilerin nerede bulunduğu bilgisi kayıtlarda yer almamaktadır.

Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli” dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir.
Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezleri teknolojik gelişmelere paralel olarak, 10.03.2006 tarihinden itibaren tezler elektronik ortamda sağlanmaya başlanmıştır. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler, internet üzerinden tam metin (pdf) olarak araştırmacıların hizmetine açılmıştır.
 


Yoruma kapalı.