Disable Preloader


KÜTÜPHANE ÇIKIŞ FORMU

Üniversiteden mezun olan ya da herhangi bir sebeple ilişiğini kesmek isteyen öğrencilerin kütüphaneden çıkış almak için ilgili formu doldurarak ödünç verme servisine gelmeleri gerekmektedir.
Paylaş: