Disable Preloader


Akademik intihal engelleme programı (IThenticate)

 Akademik topluluk arasında önemli bir yer tutan “İntihali engelleme” ile ilgili olarak; TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip “İThenticate” programı üniversitemizin erişimine açılmıştır. İlgili platformun erişim tanımlamaları kütüphanemiz tarafından yapılacaktır. Programı kullanmak isteyen  akademisyenlerimizin aysegul.tok@beun.edu.tr  adresine isim, soyisim ve mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. iThenticate programı akademik çalışmaları değerlendirmeden önce intihal seviyesini tesbit etmek için kullanılır.

iThenticate Hızlı Başlangıç Klavuzu

IThenticate Kullanım Klavuzu

iThenticate_qs_guide

iThenticateSummary

Paylaş: