Ödünç Verme Politikası

Ödünç Kitap Alma Koşulları
 
a) Öğretim elemanları, bir defada en çok 7(yedi) kitap; yüksek lisans /doktora öğrencileri 5 (beş) kitap; personel ve öğrenciler 3(üç) kitap ödünç alabilirler.
b) Kitaplar 1(bir) ay ödünç verilebilir.
c) Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar. Materyalin iadesi ve gecikme cezasının ödenmesi halinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği’nin 19. addesinin g fıkrası dışında kendilerine yeniden ödünç kitap verilebilir.
d) Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise ödünç verme süresi kadar ek sürelerle iki kez uzatılabilir.
e) Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
f) Başka okuyucuda bulunan kitaplar rezerv ettirilebilir. Rezerv edilen kitaplar duyurudan itibaren 3 (üç) gün içinde alınmazsa rezerv işlemi iptal edilir.
g) Başkasına ait   kimlik  ile ödünç kitap alınamaz.
h) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.
 
Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Materyaller
 
a) Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, index vb.)
b) Basılı olmayan lisansüstü tezler,
c) Yazma ve nadir basma eserler,
d) Atlas, harita ve slaytlar,
e) Rezerve kitaplar,
f) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan materyaller,
g) Müzik notaları,
h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller.
Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Yoruma kapalı.