Misyon / Vizyon

MİSYON   Üniversitemizde yürütülen  eğitime  paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve  araştırma faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesini  sağlayıp,  basılı ve  elektronik  ortamda  üretilen bilgileri, bilişim teknolojileri aracılığı ile kullanıcılarına mesleki etik değerleri gözeterek  ulaştırmak, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çağın gerekleri doğrultusunda karşılamaktır.
VİZYON   Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde  sağlayan, Üniversite içerisinde işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları, araştırmacıların ulusal ve evrensel bilgi birikimine erişimlerini sağlayacak araç ve yöntemleri belirlemek, kütüphane bilgi kaynaklarını  üniversitemiz öğrencileri, akademik personeli ve idari personeline en iyi hizmeti sunmak, Üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan evrensel çapta modern bir kütüphane olmaktır.

Yoruma kapalı.